Ergens is het waar – Aalst

2014

Het kunstintegratieproject in wijk Den Blok (Borremans) kreeg de titel ‘Ergens is het waar’ en bestaat uit een aantal keramische gedenkplaten aan sommige huisgevels waarop iets verteld wordt in beeld en taal over dat huis en de huidige of vroegere bewoners in relatie tot hun buurt. Op het centraal gelegen Guldenboomplein staat een herinneringsmuur als monument voor de wijk. Op die muur wordt de geschiedenis verbeeld van de buurt en zijn bewoners.

De feiten en anekdoten die vermeld worden zijn gebaseerd op de verhalen die door kunstenaar Loek Grootjans en curator (bemiddelaar tussen kunstenaar en buurtbewoners en stedelijke opdrachtgever) Jan De Nys werden opgetekend uit de mond van buurtbewoners. Realiteit en fictie werden versmolten in een artistieke en bij wijlen ludieke vormgeving.